english | e-mail | spis stron
Strona główna

EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY
Rue Belliard 65
B - 1040 Brussels
Belgium
Telefon +32 2 505 30 50
Telefax +32 2 502 39 02

e-mail: info@euronuclear.org

http://www.euronuclear.org


Istnieje od 1975 roku i jest federacją 24 towarzystw nukleonicznych z 22 krajów Europy.

Zrzesza ponad 20.000 naukowców i inżynierów zajmujących się naukami i technikami jądrowymi (głównie energetyką jądrową).

Przykłady działalności ENS to między innymi:
  • Nuclear Europe Worldscan - dwumiesięcznik informacyjny o najwyższym w tej dziedzinie nakładzie na świecie (24000 egz.),
  • NucNet - ogólnoświatowa agencja informacyjna rozprowadzająca przy pomocy faxu i ogólnoświatowej sieci komputerowej informacje dotyczące atomistyki (http://www/aey.ch/nucnet/),
  • Nucleus - wydawana 6-7 razy w roku ulotka zawierająca syntetyczny zbiór informacji o osiągnięciach z zakresu z zakresu energetyki jądrowej na świecie. Wydawana przez ENS w języku angielskim, a tłumaczona na chorwacki, czeski, fiński, holenderski, polski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, ukraiński i węgierski,
  • WIN - Women in Nuclear (Kobiety w Atomistyce) organizacja kobiet zatrudnionych w atomistyce, przekształcająca się obecnie (jako "ofiara własnego sukcesu") z ogólnoeuropejskiej sekcji ENS w samodzielne stowarzyszenie o skali międzynarodowej,
  • Young Generation Network - inicjatywa młodzieżowa integrująca młodych atomistów w wieku poniżej 35 lat,
  • TOPFORM, TOPFUEL, TOPNUX, TOPSEAL, TOPSAFE, ENC, PIME - cykle konferencji poświęconych różnorakim aspektom atomistyki,
  • European Nuclear Council - rada reprezentantów czołowych towarzystw energetyki jądrowej i przemysłu Europy,
  • Nuclear Engineering & Design - czasopismo specjalistyczne wydawane pod patronatem ENS.
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne jest instytucjonalnym Towarzystwem Członkowskim ENS, a członkowie PTN są członkami indywidualnymi tej organizacji.

 
[Strona główna] [Aktualności] [Historia] [Struktura] [Władze] [Statut] [Publikacje] [ENS] [Linki]
Projekt i wykonanie: WILD Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl