english | e-mail | spis stron
Strona główna

Sekcja Zastosowań Techniki Jądrowej
Przewodnicząca
Dr inż. Bożena Sartowska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Działalność sekcji:
Rozwój i wykorzystanie technik jądrowych, przede wszystkim w energetyce, przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska. Współorganizacja konferencji:
  • Międzynarodowe Seminarium nt. "Radiation Processing of Combusion Flue Gases", Zakopane, 24-28 maja 1993
  • Krajowe Sympozjum nt. "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", Rynia, 24-27 kwietnia 1995
  • Krajowe Sympozjum nt. "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", Kraków, 16-18 wrzesień 1998
  • VI Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego, Przeszczepów, Farmaceutyków i Kosmetyków, Warszawa, maj 1999
  • Miedzynarodowe Sympozjum "Twórcze elktrony", Warszawa, czerwiec 1999

Sekcja Energetyki Jądrowej
Przewodniczący
Dr Andrzej Mikulski, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa

Działalność sekcji:
Organizacja seminariów we współpracy z Komitetem Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich:
  • Seminarium naukowe i wystawa "Atom w służbie człowieka i cywilizacji" - III Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego - Materiały Sesji Seminaryjnej, raport IEA-10/A, Otwock-Świerk 1995
  • Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium nt. "New Generation Nuclear Power Plants" - NG NPP'96 (Warszawa, 25-27 września 1996)

Komitet Publikacji
Przewodniczący
dr inż. Marek Rabiński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Działalność komitetu:
Organizacja przedsięwzięć wydawniczych i informacyjnych, rozpowszechnianie przy pomocy poczty elektronicznej biuletynów informacyjnych Uranium Institute News Briefing.

 
[Strona główna] [Aktualności] [Historia] [Struktura] [Władze] [Statut] [Publikacje] [ENS] [Linki]
Projekt i wykonanie: WILD Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl