english | e-mail | spis stron
Strona główna

Władze:

Prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska - Kołtuniewicz, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Dr Wiesław Gorączko, Politechnika Poznańska, Poznań

Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Prof. dr hab. inż. Jan Składzień, Politechnika Śląska, Gliwice

Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Dr Zbigniew Zimek, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Przewodniczący Sekcji Energetyki Jądrowej
Dr Andrzej Mikulski, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa

Przewodnicząca Sekcji Zastosowań Technik Jądrowych
Dr inż. Bożena Sartowska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Przewodniczący Komitetu Publikacji
Dr Marek Rabiński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Przewodnicząca Forum Młodych
Mgr inż. Kinga Frąckiewicz

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Dr inż. Wojciech Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
tel. +22 504 12 88, fax. +22 811 15 32, e-mail: w.gluszewski@ichtj.waw.pl

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Zofia Sikora, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
tel. +22 504 10 10, e-mail: ptn@ichtj.waw.pl

Członkowie Zarządu Głównego PTN
Mgr Marcin Brykała
Prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski
Prezes PGE EJ1 Jacek Cichosz
Dr Tomasz Jackowski
Dr Andrzej Mikulski
Dr Marek Rabiński
Prof. dr hab. Andrzej Reński
Dr Krzysztof Rzymkowski
Dr Bożena Sartowska
Dr inż. Mikołaj Uzunow

Komisja Rewizyjna:
Mgr inż. Jacek Baurski
Mgr inż. Adam Hryczuk
Dr Stanisław Latek

Sąd Koleżeński:
Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański
Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

 
[Strona główna] [Aktualności] [Historia] [Struktura] [Władze] [Statut] [Publikacje] [ENS] [Linki]
Projekt i wykonanie: WILD Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl