english | e-mail | spis stron
Strona główna

Publikacje:
  • III Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego - Materiały Sesji Seminaryjnej, raport IEA-10/A, Otwock-Świerk 1995
  • "Czarnobyl - dziesięć lat później" tłumaczenie opr: "Chernobyl ten years after", British Nuclear Industry Forum, London 1996) PTN 1996.

Raporty PTN
[ISSN 1428-2135]

1/97 - Perspektywy wykorzystania atomistyki w Polsce referaty sesji naukowej V Walnego Zjazdu PTN
2/97 - Międzynarodowa Rada Towarzystw Nukleonicznych: Wizja drugiego pięćdziesięciolecia energetyki jądrowej - Wizja i strategie
3/1999 - Andrzej Strupczewski: Analiza korzyści i zagrożeń związanych z różnymi źródłami energii elektrycznej
4/1999 - Dariusz Grabowski, Edward T. Józefowicz, Julian Liniecki: Awaria czarnobylska – skutki zdrowotne w Polsce
5/2000 - Promieniowanie jako źródło informacji o właściwościach materii (pod. Red. Piotra Urbanskiego)
6/2001 - Jacques Devooght: Sąd nad nad energią jądrową; współczesny proces czarownic
7/2009 - Energetyka Jądrowa. Perspektywy rozwoju w Polsce

Wydawnictwa:

NUCLEUS
[ISSN 1428-6947]

Wydawana 6-7 razy w roku ulotka ENS zawierająca syntetyczny zbiór informacji o osiągnięciach z zakresu energetyki jądrowej na świecie. Adresowana do kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych państw europejskich.

Tłumaczenie i DTP
dr inż. Marek Rabiński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ŚwierkPOSTĘPY TECHNIKI JĄDROWEJ
[ISSN 0551-6846]

Redakcja:
IChTJ, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne współuczestniczy w wydawaniu Postępów Techniki Jądrowej (rok założenia: 1958) - kwartalnika naukowo-informacyjnego publikującego prace naukowe, przeglądowe i popularnonaukowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej, wykorzystania energii jądrowej i zastosowania technik jądrowych.

Redaktor Naczelny:
Dr Stanisław Latek
email: S.Latek@ichtj.waw.pl
NUKLEONIKA
[ISSN 0029-5922]
http://www.nukleonika.pl

Redakcja:
IChTJ, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel.: +48 22 504 11 32, fax.: +48 22 811 15 32
email: nukleon@ichtj.waw.pl

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne współuczestniczy w wydawaniu kwartalnika Nukleonika - czasopisma naukowego o ponad 38-letniej tradycji, publikującego w języku angielskim oryginalne prace z zakresu nukleoniki.

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
email: A.Chmielewski@ichtj.waw.pl

 
[Strona główna] [Aktualności] [Historia] [Struktura] [Władze] [Statut] [Publikacje] [ENS] [Linki]
Projekt i wykonanie: WILD Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl